LÁTOGATÁS

Az elítéltekre és elkövetőkre vonatkozó rendelkezések:

Az elítélt hozzátartozóit, valamint az általa megjelölt és a bv. intézet által engedélyezett személyeket fogadhatja látogatáson.
Az intézetben elhelyezett elítéltek havonta, az intézet által megjelölt időpontban - szombat - 1 óra időtartamban fogadhatnak látogatót. A látogatási idő engedélyezett jutalom alapján legfeljebb 1 órával, egyéb esetekben az elítélt illetve a látogató kérelmére egyéni és családi problémáinak megoldása céljából legfeljebb 30 perccel meghosszabbítható.
Az elkövetők számára havonta két alkalommal egy-egy óra időtartamban biztosítjuk a látogatófogadást. A látogatás napja az egyik esetben a férfi elítéltek látogatófogadására kijelölt szombati nap, a másik esetben valamelyik szerdai, előzetes letartóztatotti látogatófogadási nap.
A látogatás napja elítélteknél szombat, de az intézet parancsnokának engedélyével az más napokon is végrehajtható. A nevelők a látogatás előtt 10 nappal értesítéseket adnak ki, amit az elítéltek saját költségükre postáznak. A látogatási értesítők tájékoztatót tartalmaznak, amit a hozzátartozók kötelesek betartani.
A látogatásból ki kell zárni azt, akit az ügyész vagy a bíróság a folyamatban lévő büntetőeljárás érdekében attól eltiltott.
Az elítélt látogatója az intézet által kiadott értesítés alapján léphet az intézetbe. A fogvatartott egy időben négy látogatót fogadhat, akik közül legalább egy, legfeljebb két személy nagykorú.
Az intézet területén a látogatónak alá kell vetnie magát az intézet parancsnoka által meghatározott szabályoknak.
A látogatásra érkezők az intézet területére nem léphetnek be lő-, gáz- és riasztó fegyverrel, lőszerrel és robbanószerrel, könnygázszóró palackkal, szúró-, vágóeszközzel illetve támadásra, súlyos  rendbontásra alkalmas eszközzel. Ellenkező esetben az intézet a látogatást megtagadja.
A látogató ruházata és csomagja ellenőrzésre kerül, amelyhez technikai eszköz és szolgálati kutya is igénybe vehető. Amennyiben a látogató az ellenőrzést megtagadja, vagy az ellen rendbontó módon tiltakozik, a látogatás megtagadható.
A látogatás az erre a célra kijelölt helyiségben, asztal mellett, ülve történik, de ha az intézet biztonságának védelme indokolja, a parancsnok elrendelheti, hogy az elítélt a látogatóval biztonsági beszélő fülkében beszélhessen. Ebben az esetben a fogvatartott csak szóban érintkezhet a hozzátartozóival, élelmiszert nem fogyaszthat, részére fokozott, tételes ellenőrzés mellett adhatók át az engedélyezett tárgyak.
Az asztali beszélő alkalmával élelmiszer fogyasztása nem engedélyezett.
A látogatás ideje alatt csak az intézet által biztosított ital fogyasztható.
A hozzátartozók tálcára rakják a látogató helyiségbe vihető kávét, dohányárut.
A csomagok, táskák, ernyők stb. elhelyezése a várakozó helyiségben lévő szekrényben történik.
A fogvatartottak a látogatáson kulturált, az évszaknak megfelelő öltözetben, tisztán, gondozott külsővel kötelesek megjelenni. A fogvatartottak - a látogatás előtt és után- motozásra kerülnek. A látogatás kezdetén és végén a fogvatartottak arcon csókolhatják hozzátartozóikat. A látogató helyiségben dohányozni tilos. A beszélgetést a felügyelet ellenőrzi.
A látogatás félbeszakítható, ha az elítélt vagy a látogató a látogatás rendjét megsérti, és azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba. A látogatást meg kell szakítani, ha az elítélt vagy a látogató magatartása az intézet biztonságát közvetlenül sérti vagy veszélyezteti. Ebben az esetben az elítéltet a szálláshelyére kísérik, súlyosabb esetben elkülöníthetik, fegyelmi büntetést kaphat.
A hozzátartozó a látogató helyiséget csak az intézetből való távozás céljából hagyhatja el.
A látogatás végén a nevelő engedélyezheti, hogy a fogvatartott 10 doboz cigarettát/ vagy 10 csomag kiskiszerelésű cigaretta dohányt, vagy 2 csomag, a kereskedelemben kapható nagy kiszerelésű cigaretta dohányt/, 3 üveg granulált kávét /vagy ugyanakkora mennyiségű, összesen max. 1 kg tömegű cappucino italport/, televízió - és rádiókészüléket, karórát, sajtóterméket, könyvet és szokásos ajándéktárgyakat vehessen át hozzátartozóitól, illetve adhasson át részükre.   Adagonként csomagolt kávé felvitele nem engedélyezett.

A 16. ÉLETÉVET BE NEM TÖLTÖTT FOGVATARTOTTAK számára dohányáru:

  • cigaretta, szivar, szivarka, fogyasztási dohány;
  • szipka, pipa;
  • gyufa, öngyújtó;
  • cigarettahüvely, töltőkészülék, cigarettapapír, sodrókészülék a látogatófogadás alkalmával nem adható át.

A különleges biztonságú zárkában elhelyezett fogvatartott a látogatójával csak zárt fülkéből beszélhet, a látogatótól élelmiszert vagy más tárgyat nem vehet, és nem adhat át.
Az elítélt kérelmére - kivételesen- a két intézet parancsnokának együttes engedélyével a látogató lakóhelyéhez közelebbi bv. intézetbe szállítható.
Az intézetünknél megőrzésen tartózkodó fogvatartottak részére csak abban az biztosítjuk a látogatást, ha a szállításra kifejezetten látogató fogadása céljából került sor.

Az előzetesen letartóztatottakra vonatkozó rendelkezések:

Az előzetesen letartóztatottakra vonatkozó rendelkezések megegyeznek az elítéltekével az alábbi eltérésekkel:
Az intézetben elhelyezett előzetesen letartóztatottak az intézet által megjelölt időpontban havonta 2 alkalommal - szerdán - fogadhatják hozzátartozóik látogatását 1 óra időtartamban. Azon fogvatartottak,  akiknek  vezetékneve A-L között van az 1.  és  3. szerdán, akiknek M-Z. között van a 2. és 4. szerdán  fogadhatnak látogatót.
Az előzetesen letartóztatott hozzátartozóival és - az ügyész, illetve a vádirat benyújtása után, a bíróság jóváhagyásával - más személyekkel is tarthat kapcsolatot látogatás formájában.
A látogatás ellenőrzéséről illetve a látogató fogadásának esetleges korlátozásáról a büntetőeljárástól függően az ügyész, illetve a bíróság dönt.
Az előzetesen letartóztatott a látogatáskor a saját ruháját viseli.


Nem magyar állampolgárságú fogvatartottakra vonatkozó rendelkezések:


A fenti rendelkezéseket a nem magyar állampolgárságú fogvatartottakra az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

    • Nem magyar állampolgár a fogvatartottat a bv. osztályvezető engedélyével látogathatja meg.
    • ha a külföldi állampolgár kéri, hogy az illetékes külképviselet tagja az intézetben látogassa meg, a látogatás időpontját - ha az nem az általános látogatási időben történik - az illetékes külképviselet és a parancsnok előzetesen egyezteti.