A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE:

Az intézetünkben elhelyezett elítéltek hozzátartozóikkal, illetve más a bv. intézet által engedélyezett személyekkel (pl. munkatárs, barát, stb.) tarthatnak kapcsolatot, ha a velük való kapcsolattartás fontosságát az elítélt családi, munkahelyi vagy egyéb körülményei indokolják. Az előzetes letartóztatásban lévő, illetve a jogerős szabadságvesztést töltő, de mellette elrendelt előzetes letartóztatási határozattal rendelkező fogvatartottak hozzátartozóval történő kapcsolattartását a bv. intézet engedélyezi. A rendelkezési jogkör gyakorlója a hozzátartozóval való érintkezést a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozhatja vagy megtilthatja. A hozzátartozónak nem minősülő személyek esetében a kapcsolattartása engedélyezésének joga nem a büntetés-végrehajtásé, hanem a rendelkezési jogkör gyakorlójáé (ügyészség, bíróság). Az engedélyt a kérelmezni kívánt kapcsolattartó rokoni fokától függetlenül írásban kell benyújtani a rendelkezési jogkör gyakorlójának. A büntetés-végrehajtásnak a rendelkezési jogkör gyakorlójának döntéséig nincs lehetősége kapcsolattartás engedélyezésére, vagy annak módosítására. A kapcsolattartás engedélyezésére kizárólag a kapcsolattartóként megjelölt személy írásos hozzájárulásának beérkezését követően kerülhet sor. A nevelő a befogadás alkalmával, ill. a későbbiek során a fogvatartott kérelmére átadja számára azon nyilatkozatokat, melyeket a fogvatartottnak kell postai úton az engedélyeztetni kívánt kapcsolattartó részére eljuttatnia. A kapcsolattartás engedélyezésére a hozzátartozó által kitöltött beleegyező nyilatkozat visszaérkezését követően kerül sor. A kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó családi és utónevére, lakcímére, telefonszámára és kapcsolattartói minőségére. Külföldi állampolgárral való kapcsolattartást a bv. osztályvezető engedélyezi. Külföldi állampolgár hazája konzulátusához, diplomáciai képviseletéhez fordulhat kapcsolattartás céljából.

Levelezés:

A fogvatartottak levelezésének gyakorisága és terjedelme nem korlátozott, de csak az engedélyezett kapcsolattartóktól fogadhatnak leveleket.

Az intézet levélcíme: 3300 EGER, Törvényház u. 2. sz.

A levelezést az intézet biztonsági szempontból ellenőrizheti! Az intézet illetve a fogvatartás biztonságát veszélyeztető, valamint a személyiségi jogokat sértő adatot, információt vagy tárgyat tartalmazó levél nem továbbítható, a fogvatartottnak nem kézbesíthető. A levél továbbításának vagy kézbesítésének a megtagadását az érintett fogvatartottal közöljük, a levelet, - kivéve, ha fegyelmi eljárás, vagy büntetőeljárás szükséges- visszaadjuk, illetve a feladónak visszaküldjük. Ha az ellenőrzés során a büntetőeljárást érintő tény vagy körülmény derül ki, erről az intézet a rendelkezési jogkör gyakorlóját haladéktalanul értesíti. A fogvatartott által írt, illetve részére érkezett levelet legkésőbb a második munkanapon továbbítjuk, illetve kézbesítjük. A levél, írásos formában megjelenített, egyedi, ill. személyes jellegű közlést, adatot, információt tartalmazhat, mely postai úton borítékban küldhető. Levélként kezeljük a levelezőlapot, a képes levelezőlapot és a nyomtatványt (pl. könyv, katalógus, újság, folyóirat) is. A levelet tartalmazó borítékban fénykép is elhelyezhető. Nem minősül levélnek a 2000 g súlyhatárt meg nem haladó levélküldeményként feladott kis csomag. Az ilyen jellegű postai küldeményeket az intézet kizárólag az általános típusú csomagküldeményként kezeli. Átszállítás esetén a később érkező leveleket a címzett után irányítjuk, a szabadultak levelét visszaküldjük a feladónak.